Istoric

Liceul nostru poartă denumirea unei personalităţi marcante atât pentru comunitate cât şi pentru contextul cultural şi politic al epocii Junimiste. Familia Carp are rădăcini străvechi, moşia fiind cumpărată în 1646 de la vistiernicul Enachi. Boierul Ion Carp construieşte conacul, în 1849 ridică o biserică în vecinătatea căreia s-a construit şcoala. Din documentele existente în arhiva şcolii reiese că în satul Ţibăneşti primele clase au fost înfiinţate imediat după reformele lui Alexandru Ioan Cuza. Este posibil ca până la acea dată să fi existat cursuri de învăţare a cititului în biserică. Primul catalog existent datează din anul 1867, şcoala funcţionând într-o casă ţărănească, dar este cert faptul că învăţământul primar era deja organizat.

La începutul secolului XX s-a construit prima şcoală din localitate, după modelul Spiru Haret, lângă biserică. Şcoala avea o clasă mare, o cancelarie şi o locuinţă pentru învăţător. În acea perioadă se lucra cu patru clase simultan, ulterior, după 1920, erau deja clase separate.

Începând cu 1933 se organizează la Ţibăneşti şi învăţământul supraprimar sau complementar, până la clasa a VII-a. După al Doilea Război Mondial, şcoala care a fost construită de familia Carp a fost dărâmată şi mutată în conacul lui Petre P.Carp. Timp de aproape trei decenii aici au absolvit sute de copii învăţământul gimnazial, iar între anii 1958-1963 a fiinţat şi o şcoală profesională cu profil agricol care avea şi internat. În acest interval de timp baza materială a şcolii s-a dezvoltat, iar o parte din foştii elevi s-au reîntors în calitate de cadre didactice.

Anul 1970 a adus generalizarea învăţământului de 10 ani, iar în anul 1978 s-a înfiinţat Şcoala profesională cu profil mecanic şi textil. Pentru aceasta s-au amenajat ateliere şcoală şi s-au încheiat convenţii de colaborare cu unităţile economice din zonă. În anul 1979 a fost construit primul local al şcolii noi, cu 16 săli de clasă, 3 laboratoare, instalaţii sanitare şi centrală termică.

De-a lungul timpului, instituţia a suferit un parcurs evolutiv favorabil atât beneficiarilor primari, elevii, cât şi comunităţii : Şcoală Gimnazială, Grup Şcolar din 01.09.2002, şi Liceu Tehnologic din 01.09.2012.

În data de 01.09.2002 a fost arondată ca structură Şcoala Gimnazială Tungujei, din 2007 Şcoala Răsboieni, iar şcoala ”Doctor Petru Brânzei” a fost arondată începând cu 01.09.2008. Tot din 2008 Liceul Tehnologic ”Petre P. Carp” are un nou corp de clădire în care funcţionează grădiniţa ( Grădinița cu Program Normal) şi un alt nou corp de clădire construit prin fonduri PHARE TVET, organizat ca Atelier școlar, ambele cu dotări moderne specific. Corpul A a fost reabilitat, fapt ce a creat oportunitatea de a lucra într-un singur schimb, organizarea activității instructiv-educative fiind mult ușurată.

Liceul Tehnologic ”Petre P. Carp” Ţibăneşti are privilegiul de a fi situat într-un loc plin de istorie, cu tradiţii străvechi ce încă sunt păstrate şi reiterate într-un profil spiritual, cultural şi artistic deosebit, de elevii noştri.