Comisii

Comisia de evaluare și asigurare a calității (ceac)

comisia pentru curriculum

comisia de securitate și sănătate în muncă, pentru situații de urgență și pentru securitatea elevilor

comisia pentru control managerial intern

comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. grupul de lucru antibullying

comisia pentru formare și dezvoltare în cariera didactică și mentorat didactic

Comisia de elaborare proceduri