Importanta lecturii

     Miercuri,23 ianuarie a.c.,Comitetul Reprezentativ al Părinților a fost convocat de către dnele prof.David Alina și consilier scolar ,Toană Doina,prilej cu care a fost prezentat lectoratul cu tema "Rolul lecturii in dezvoltarea personalității elevului".

Au fost subliniate importanta lecturii și beneficii ale acesteia si ,totodată,a fost adresat părinților și îndemnul de a sprijini cadrele didactice în procesul instructiv-educativ.

Elevii liceului nostru au acces atât la biblioteca școlară ,cat și la cea comunala,programul acestora mulandu-se perfect pe nevoile copiilor.