Prezentare

Oferta educaţională

Şcoala oferă instruire la cursuri de zi în domeniul electronică automatizări,pentru liceu tehnic şi în domeniile mecanică şi industrie textilă şi pielărie pentru învățământul profesional de trei ani.

Cultura organizaţională

O condiţie esenţială a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi temeinice, proces în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare. Managementul poate să-şi propună menţinerea sau schimbarea culturii organizaţionale. De aceea este necesar să identifice tipul de cultură, să o înţeleagă, să o modeleze pentru a putea promova un climat şcolar pozitiv. Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional. Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Climatul şcolar este caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Conducerea şcolii este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

Viziunea şcolii

Liceul Tehnologic "Petre P. Carp" din comuna Ţibăneşti îşi propune formarea unor cetăţeni activi şi responsabili prin politici educaţionale naţionale şi europene care să confere adaptabilitate la cerinţele societăţii.

Misiunea şcolii

Liceul Tehnologic "Petre P. Carp" este o instituţie publică de învăţământ care îşi propune să iniţieze şi să dezvolte posibilităţi de educaţie şi instruire printr-un parteneriat complex elev-părinte- şcoală-comunitate.