COMUNITĂȚI IMPLICATE,EDUCAȚIE DE CALITATE , ID 103759


DEMARARE PROIECT
 

„Comunități implicate, educație de calitate”

Fundația World Vision România, Biroul zonal Iași&Vaslui, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași alături de 8 unități de învățământ asociate din județele Iași și Vaslui, anunță demararea proiectului „Comunități implicate, educație de calitate”, cod MySMIS 103759.

 

Proiectul urmărește prevenirea și reducerea abandonului școlar prin abordarea unei scheme integrate la nivel de grup țintă (de la ante-preșcolari până la liceu și cadre didactice) și la nivel de forme de intervenție (activități educative formale, activități de suport socio-psiho-pedagogic și activități extra-curriculare la nivelul a 1.045 de elevi și formare profesională pentru 95 de cadre didactice).

 

Proiectul se derulează timp de 36 de luni în intervalul 09.05.2018 – 08.05.2021 și în următoarele 8 unități de învățământ:

-          în Județul Iași: Școala Gimnazială Mironeasa, com. Mironeasa; Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Țibana, sat Țibana, com. Țibana; Scoala Gimnazială nr. 1 Domnița, sat Domnița, com. Țibana; Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Țibănești, sat Țibănești, com. Țibănești; Scoala Gimnazială „Glodenii Gândului”, sat Glodenii Gândului, com. Tibanesti;

-          în Județul Vaslui: Grădinița „Norocel”, oraș Negrești; Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, oraș Negrești; Școala Gimnazială „Mareșal Constantin Prezan”, com. Dumești;

 

Scopul proiectului este reducerea numărului de elevi aflați în risc de abandon școlar, din comunitățile Dumești, Negrești, Țibana, Țibănești și Mironeasa.

 

Obiectivele proiectului:

1. Implementarea unui plan inovativ de măsuri integrate ce vizează facilitarea și creșterea accesului la învățământ, prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, îmbunățățirea participării, reintegrarea și menținerea în sistemul de învățământ a 1.045 elevi aflați în situații de risc de abandon școlar prin oferirea de programe integrate de tip Școala după școală, programe de educație timpurie, educație remedială și non-formală;

2. Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor educaționale, în vederea creșterii calității mediului de învățare și facilitarea integrării sociale, combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, prin dezvoltarea de acțiuni interinstitutionale care promovează mobilizarea comunitară, voluntariatul și cetățenia activă;

3. Dezvoltarea competențelor transversale pentru 95 de cadre didactice și instruirea acestora în vederea dobândirii unor competențe specifice în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a abandonului școlar.

 

Rezultate așteptate:

 

-          1.045 copii/elevi/tineri/adulți beneficiri ai unor programe integrate de tip Școala după școală, A doua șansă, programe de educație timpurie, grădiniță, educație remedială, educație non-formală, servicii de suport socio-psiho-pedagogic etc., în vederea diminuării riscului de abandon școlar;

-          95 de cadre didactice cu un nivel crescut de competențe transversale și competențe didactice orientate în sensul prevenirii abandonului școlar în cele 8 unități școlare asociate în proiect;

-          8 Centre de resurse educaționale înființate și dotate complex (echipamente IT, mobilier și materiale didactice) pentru găzduirea activităților cu beneficiarii și creșterea calității mediului de învățare;

-          Cercetări, concursuri, evenimente la nivel local pentru antrenarea factorilor de decizie și expertiză locală în dezvoltarea de acțiuni concrete pentru diminuarea și prevenirea abandonului scolar.

(https://worldvision.ro/Presa/2018/demarare-proiect-comunita-i-implicate-educa-ie-de-calitate-a879.html)