Istoric

Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” este situat în comuna Ţibăneşti din judeţul Iaşi.

Comuna este alcătuită din 8 sate după cum urmează: Ţibăneşti, Glodenii Gîndului, Grieşti, Jigoreni, Răsboieni, Recea, Tungujei şi Vălenii.

Satul de reşedinţă este Ţibăneşti în care îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comună.

Din punct de vedere geografic, comuna Ţibăneşti este situată în zona sudică a judeţului Iaşi, la 50 km de municipiul Iaşi şi 15 km de oraşul Negreşti din judeţul Vaslui.

În structura Liceului Tehnologic „Petre P. Carp” sunt cuprinse următoarele şcoli: Grădiniţa din satul Ţibăneşti; Grădiniţa din satul Răsboieni; Grădiniţa din satul Tungujei; Şcoala Gimnazială „Dr. Petru Brânzei” din satul Jigoreni care cuprinde nivel preșcolar,primar și gimnazial.

Având în vedere că este singura şcoală care asigură o instruire de specialitate de nivelele 3 şi 4 în domeniile: electronică automatizări, mecanică şi industrie textilă şi pielărie, ea recrutează elevi din întreaga regiune (satele Gârbeşti, Ţibana din comuna Ţibana, Suhuleţ din comuna Tansa şi din comuna Dagâţa).