ÎNSCRIERE LICEU

Posted on: Mon, 07/04/2022 - 08:08 By: ed_irina

         În atenția absolvenților de clasa a VIII a și a parinților / reprezentanților legali ai acestora:

         În perioada 4-8.07.2022, la sediul Liceului Tehnologic „Petre P. Carp”, din Țibănești, Corp A, absolvenții  de clasa a VIII a sunt așteptați pentru a completa fișa de înscriere pentru Admiterea în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual.

         Elevii vor fi însoțiți în mod obligatoriu de către un părinte/ reprezentant legal.

          Înscrierelile și completarea fișelor se vor realiaza conform Procedurii M.E. nr. 29777/ 24.06.2022.

          În situația în care  din anumite motive întemeiate, absolventul sau reprezentantul legal nu se poate deplasa la sediul unității, completarea fișei se poate realiza și electronic, conform ART. (4), din Procedura Nr. 297777/ 24.06.2022: „La solicitarea candidatului/ părintelui/ reprezentantului legal al acestuia, unitatea de învățământ poate transmite electronic “Fișa de înscriere” a candidatului, în vederea completării opțiunilor de către candidat, în prezenta părintelui/ reprezentantului legal al acestuia. În acest caz, Fișa de înscriere, completată de către unitatea de învățământ cu datele menționate la alin. (1) se transmite scanată, pe adresa de e-mail comunicata de către candidat/ părinte/ reprezentantul legal al acestuia. Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezența părintelui/ reprezentantului legal al acestuia, care vor semna Fișa de înscriere și o vor retransmite unității de învățământ, scanată/fotocopiată. Unitatea de învățământ va confirma, prin e-mail, primirea documentului.”

          Cererile privind completarea electronică pot fi depuse de către candidat/ reprezentant legal/ părinte la sediul unității sau la adresa de email:  scoalatibanesti@yahoo.com.

Fișele completate electronic vor fi transmise electronic la adresa de email:   scoalatibanesti@yahoo.com.

            Pentru elevii care doresc înscrierea într-un alt județ se va respecta Procedura nr. 29778/ 24.06.2022 privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ.