C.E.A.C. 2020-2021

Președinte :

prof.Brînzei Irina Maria

Membri :

prof. Amăriucăi Violeta Marcela

prof.Panait Cristian

înv.Cantemir Maria

Reprezentant Consiliul Local:d-na Burlacu Mihaela

Reprezentant Consiliul Școlar al Elevilor: Sumandru Vlad

Reprezentant  Consiliul Reprezentativ al Părinților: d-na Budiș Alina

Reprezentant Sindicat: prof.Molnar Ioan