ȘCOALA ÎN PANDEMIE-OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI

ȘCOALA ÎN PANDEMIE-OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI

profesor consilier școlar, TOANĂ DOINA-MARIA

    Perioadele de criză produc schimbări foarte mari într-un timp foarte scurt determinând transformarea radicală a societății și a vieții oamenilor prin salturi uriașe.În acest sens, în perioada datoratǎ pandemiei provocatǎ de Covid-19, sistemele educaționale din lume s-au adaptat forțat la contextul de învățare prin utilizarea mijloacelor educaționale digitale și de comunicare,fiind ,în anumite perioade, modalitatea unică de a continua procesul de învățare. În acest context și consilierea școlară a suferit transformări, reconfigurări ,fiind necesar să ne adaptăm resursele,metodele,mijloacele de lucru,pentru desfășurarea activităților în mediul online.

     Având ca motto următorul citat: "Dacă vrei să faci un lucru, vei găsi o cale. Dacă nu vrei să-l faci, vei găsi o scuză" (Brian Tracy), pentru a putea răspunde cât mai eficient provocărilor ce le presupune lucrul cu elevii în mediul online ,am participat la o multitudine de webinarii, cursuri online si alte metode de formare continuă pe care le-am găsit în mediul online pentru a afla despre modalități de utlizare a diverse aplicații,despre modalități de desfășurare eficientă a activităților cu elevii în mediul online,am parcurs diferite tutoriale,am căutat resurse interesante și am încercat să creez conținut atractiv pentru a putea capta atenția elevilor și pentru a putea desfășura activități eficiente și atractive pentru aceștia,pentru a transmite către părinți și cadre didactice diverse materiale utile în educația copiilor, create de mine sau identificate printre resursele educaționale deschise. Astfel ,toate aceste provocări au devenit pentru mine oportunități din care am învățat multe lucruri dezvoltându-mi abilități digitale pentru a-mi exercita profesia mult îndrăgită ,trecând peste barierele învățării online.             

         Totuși,lucrurile nu s-au oprit aici, deoarece prin participările mele la diverse cursuri online despre cum să faci cursuri online, am avut prilejul să aflu despre organizații și proiecte pentru elevi cu posibilități de a desfășura activități online, și care în mod fizic ar fi fost mult mai dificil de realizat având în vedere distanța . În cadrul unui curs am cunoscut un invitat ,reprezentant al Asociației”Dăruiește Pentru Educație ”,pe domnul Romeo Crețu,care a vorbit despre activitățile interesante și utile pe care le desfășoară pentru adolescenți ,ajutându-i să își identifice și să dezvolte pasiunile ,cu scopul de a le transforma în job ,ceea ce mi s-a părut deosebit de util pentru viitorul elevilor de liceu, pentru orientarea lor școlară și profesională.Prin parteneriatul stabilit am desfășurat activități cu 80 de elevi din clasele a X a A,a XI a A,a XII a A.Fiecare clasă a putut beneficia ,pe parcursul a câte 3 întâlniri online,de consiliere colectivă pe tema identificării și dezvoltării pasiunilor,au primit materiale ce au putut fi accesate online care să îi ajute în identificarea pasiunilor și în motivarea lor pentru a și le dezvolta.De asemenea,fiecare elev a primit cartea în format fizic”Obiective și obiceiuri”,scrisă de Romeo Crețu,carduri pentru crearea de obiceiuri zilnice,toate acestea fiind expediate în mod gratuit de către autor,fiind sponzorizat de către donatori ce susțin proiectul pentru adolescenți ,astfel sprijinindu-i să se descopere și să își croiască drumul în viață luând în considerare pasiunile lor. Activitățile au fost de impact asupra elevilor ajutându-i să reflecteze la ceea ce îi pasionează,să conștientizeze importanța îmbinării pasiunilor cu alegerea în carieră și pentru a lua în considerare pentru direcțiile profesionale ce le-ar putea urma , la tangențialitatea acestora cu pasiunile lor.În aceste demersuri am avut ca parteneri din școală pe doamna profesor Racu Marinela,dirigintă la clasa a XII a,pe doamna Râuleț Dorina,profesor diriginte la clasa a XI a A,și pe doamna Ilașcu Nicoleta ,profesor diriginte la clasa a X a.       

       Contextul desfășurării activității online a creat și oportunitatea de a desfășura un proiect transfrontalier cu parteneri din Republica Moldova despre care am aflat de pe o platformă online , unde am găsit informațiile despre pașii de implementare ,am lansat ideea de proiect ,am stabilit colaborare pentru desfășurarea proiectului”Călătorie în lumea emoțiilor”, de dezvoltare a inteligenței emoționale.Au participat elevii clasei de a VI A,alături de prof diriginte David Alina , din Liceul Tehnologic”P.P.Carp”Țibănești și elevii clasei a VI a din Moldova,Raionul Orhei,I.P.Gimnaziul Seliște,alături de prof.diriginte Răileanu Cristina. Activitățile proiectului au presupus mai multe etape,printre care: ”Salutul virtual”,sarcini de lucru cu echipe mixte cu elevii din școala parteneră ,cercetări din partea elevilor pe tema emoțiilor,realizare de materiale în comun dar și pentru fiecare clasă ,separat,prin lucrul în echipe,creare de resurse online,un site,prezentări realizate online.În prezentarea la nivel de școală ,dar și în cea din mediul online,în cercetările lor ,în materialele realizate, elevii au vorbit despre identificarea și denumirea emoțiior,despre gestionarea lor,despre comunicarea asertivă și ascultarea activă,despre empatie.La finalul prezentării la nivel de școală ,elevii invitați ,dar și elevii implicați în prezentare,au primit răvașe cu citate despre emoții pe care le-au citit cu voce tare pentru colegi,iar pentru evaluare a fost organizată o tombolă cu premii pentru răspunsuri la întrebări din informațiile prezentate de colegii lor pe temele despre emoții.Elevii au descris ca fiind o experiență provocatoare ,dar din care au învățat să depășească dificultățile impuse de mediul virtual,să comunice,să colaboreze la distanță,să acceseze resurse educaționale puse la dispoziție pentru a cerceta temele proiectului,să utilizeze aplicații pentru a crea jocuri online ,un videoclip prin care să trasnmită salutul lor echiei partenere,și-au decoperit talente,au stabilit legături și colaborări peste hotare,au aflat despre ei că sunt capabili de mai mult decât au crezut inițial.

      Alte activități educative menite să dezvolte abilitățile de viață socială și școlară ale elevilor au fost cele din cadrul Proiectului Județean”Festivalul Prieteniei”.În calitate de consilier școlar,pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice în desfășurarea activităților,am pus la dispoziție resurse educaționale care abordează temele nonviolenței,empatiei,nondiscriminarii,acceptării,combaterii bullyingului.În acest an școlar ,în ciuda pandemiei,am reușit să implicăm direct un număr de 15 clase în activitățile proiectului,ceea ce a însemnat un număr de 300 de elevi ,iar indirect,prin materialele postate pe grupurile școlii,un număr de aproximativ 550 de elevi,100 de părinți.Pe lângă utilitatea psihosocială a activităților pentru elevi,s-au reliefat talente, creativitate,originalitate,implicare,colaborare,din partea acestora.S-a reamanajat,pentru al doilea an consecutiv,”Studioul Prieteniei”,cu ”Rama Prieteniei”realizate cu materiale create de elevi ce cuprind mesaje,citate,desene,poezii,etc,pe tema prieteniei.În această săptămână s-au desfășurat activități de prevenire.combatere a violenței și dezvoltare a atitudinilor prietenoase și altruiste.

        În ”Ziua Gestului Frumos”s-au desfășurat acțiuni de manifestare a prieteniei și a gesturilor frumoase între elevi,în moduri diferite . În cadrul atelierelor desfășurate pe această temă elevii și-au transmis gânduri de prietenie,mesaje de apreciere,au făcut gesturi simbolice de prietenie ,unii față de alții. Au fost implicate în acitivtiăți un număr de 15 clase de elevi de la nivel primar,gimnazial și liceal ,cu atenta îndrumare și sprijinul învățătorilor,diriginților ,profesorilor. Dintre activitățile desfășurate pe această temă amintesc:”Sinonime pentru Prietenie”,”Coșulețul Prieteniei”,”Harta Prieteniei”,”Firul Prieteniei”,Prietenia,fructul timpului”,”Stop bullying!Toți suntem egali”,”Steaua Prieteniei”,Mâna Prieteniei”,”Studioul Prieteniei cu Rama Prieteniei”,”Friendship and Empathy”,”Despre Prietenie”.

      Campania județeană antidiscriminare”Tolerăm ,nu discriminăm!” a avut ca scop promovarea educației în spiritul toleranței,al armoniei și al respectului ,pentru dezvoltarea atitudinilor și comportamentelor tolerante,din perspectiva prejudecăților și stereotipurilor.Activitățile au fost desfășurate în cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarrea violenței,a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. Am colecționat lucrările elevilor și împreună cu membrii comisiei am evaluat lucrări ce au fost propuse pentru a fi selectate ca reprezentative pentru campanie prin imagini și mesaj ,pentru a alege una care a fost trimisă către Inspectoratul Județean Iași,instituția care a inițiat acest proiect. Activitățile s-au desfășurat online și am putut constata o mobilizare extraordinară, talent ,creativitate,originalitate ,din partea elevilor clasei a X a A, realizând lucrări deoesebite ,cu mesaje sugestive antidiscriminare ,realizând fotogafii ale acestora, trimițându-le prin messenger,solicitând sugestii ,dacă era cazul ,pentru îmbunătățiri. De asemenea,și la acest proiect a existat,în ciuda școlii online, cadrele didactice au colaborat și astfel au fost implicat un număr mare de elevi de nivel primar,gimnazial, liceal,realizându-se activități deosebite , lucrări plastice sugestive,pline de creativitate și originalitate,pe tema prevenirii/combaterii discriminării și violenței. Cadrele didactice ce au desfășurat activități în cadrul acestor proeicte menționate mai sus au fost:Ilașcu Nicoleta,Cocea Angelica,Vornicu Ecaterina,Signea Ciprian,David Alina Florentina,Cantemir Maria ,Tupiluș Gina,Luca Mirela,Plămadă Mihaela,Comandaru Alina,Gorgan Mădălina,Mihăilescu Maria. Lucrările realizate au fost expuse ,fie online,fie offline,iar unele dintre acestea au fost selectate pentru concursuri la nivel regional ,fiind și premiate.Exemple de lucrări sunt prezentate în continuare.

       Proiectele caritabile ”Ghiozdanul”și”Bucurii pentru copii”,s-au defășurat în colaborare cu ”Asociația Dragoste Desculță”,în sem.I al acestui an școlar au avut ca scop suplinirea unor nevoi materiale ale elevilor din școală. Și aceste proiecte au cuprins un număr mare de elevi ,în primul rând beneficiind cei de nivel primar și preșcolar,apoi ,în funcție de nevoi deosebite,elevii de nivel gimnazial și liceal.Activitățile caritabile s-au desfășurat în colaborare cu cadrele didactice, ,educatori,învățători,diriginți ,de la clasele respective,dânșii întocmind liste cu elevii și oferind sprijin ca elevii să poată primi cadourile oferite de către donatori.

      Mediul online și școala online a permis, pentru mine,în calitate de profesor consilier școlar,să pot pune la dispoziție,pe grupurile de elevi,părinți ,profesori, multe materiale educaționale pe teme diverse care fac obiectul consilierii și cu utilitate pentru beneficiarii educației. Au fost și situații în care Internetul nu a funcționat din cauza semnalului,când ne conectam și reconectam ,când am fost împreună la școală sau cu câte jumătate de clasă,când am fost cu toții online ,totuși,am reușit să facem față provocărilor și să reușim în ceea ce ne-am propus,iar unii elevi au fost chiar foarte silitori,implicați,responsabili. Vreau să menționez elevii:Popescu Georgiana,clasa a X a A,Spiridon Cassian,clasa a XI a B,Ghilescu Isabela Mădălina,clasa a XI a C,care au participat la cursuri întotdeauna,la orele pe disciplinele Psihologie,respesctiv Educație Antreprenorială ,sau în proiecte,în perioada școlii online,dar și față în față,și-au asumat tot timpul sarcinile primite și lecțiile de pregătit,au fost conștiincioși ,responsabili și implicați. Remarc faptul că,în toate activitățile și demersurile întreprinse în cadrul proiectelor,conducerea liceului compusă din doamna director,prof.Cain Irina și doamna director adjunct ,prof.Brînzei Irina-Maria, a oferit întotdeauna aprobare și susținere,cu mijloacele și pârghiile avute la dispoziție ,instituțional și uman.

      În concluzie,acest an provocator a creat mai multe oportunități de învățare , decât ne-am imaginat noi,din perspectiva consilierii școlare.Am crescut împreună ,elevii în cunoaștere,în creativitate,în implicare,în devoltare abilități și atitudini sănătoase de viață,iar noi,consilierul școlar alături de cadrele didactice, am depășit obstacole,transformându-le în oportunități,am colaborat,am comunicat,ne-am sprijinit, totul în beneficiul educabililor.