Istoric

Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” este situat în comuna Ţibăneşti din judeţul Iaşi.

Comuna este alcătuită din 8 sate după cum urmează: Ţibăneşti, Glodenii Gîndului, Grieşti, Jigoreni, Răsboieni, Recea, Tungujei şi Vălenii.

ANUNT CONCURS INGRIJITOR

Posted on: Sat, 08/07/2021 - 20:35 By: ed_irina

 

I

CONDIŢII GENERALE:

a) are cetăţenia română și domiciliul în România;

b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021-2022

Posted on: Thu, 02/18/2021 - 11:24 By: ed_irina

a OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

LICEU ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

• Clasa a IX-a, liceu tehnologic-28 locuri (1 clasă), calificare tehnician operator tehnică de calcul;

• Clasa a IX-a, învățământ profesional de 3 ani-28 locuri ( 1 clasă), calificare lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic.